Grønn trinn og kombinasjostime der ein trenar uthald på step den fyrste delen. Deretter er det ein blå del med styrketrening på store muskelgruppar. Energirik økt kor du får trent uthald og koordinasjon gjennom dynamiske bevegelsar, samt får styrka kroppen og gjer den sterk.