Vi ønsker å være en del av din hverdag.

Om oss

Selskapet Idrettssenteret AS driver Idrettssenteret, Sogndal Klatresenter, GG Sogndal på Campus Sogndal og Spenst Sogndal på kulturhuset. Idrettssenteret AS ble stiftet 26.september 1998. Selskapet er eid av norsk idrett gjennom Sogndal Fotball AS. Selskapet er et ideelt aksjeselskap der overskuddet skal tilbakeføres til selskapet og videreutvikle tilbudet til medlemmene.

Satsningsområder og målgrupper

  • Være et treningssenter for ”alle” (breddeidrett/motivasjonstilbud) med vekt på gode fasiliteter og instruktører med høy kompetanse innen et bredt spekter av fysisk aktivitet og helse.

  • Kurs- og formidling som retter seg mot alle grupper som skal veiledes, trene og instruere andre innen et bredt spekter av fysisk aktivitet.
  • Forskning- og utviklingsprosjekt for å øke kompetanse innen idrett, fysisk aktivitet og helse overfor ulike målgrupper. Testsenteret er sentralt i dette arbeidet for å dokumentere og evaluere effekt av tiltak m.m.
  • Helsetjenester innen forebyggende arbeid og rehabilitering overfor en rekke grupper.

Bredt tilbud

Hos oss har vi et bredt treningstilbud i trivelige lokaler og et hyggelig og inkluderende miljø. Vi tilbyr egentrening med kvalitets utstyr i våre treningslokaler, et variert tilbud av gruppetimer med dyktige instruktører, kompetente personlige trenere og imponerende klatre- og buldrevegger. Vi er stolte av å kunne tilby det meste under ett tak!