Ein kombinasjonstime der det vekslast mellom enkel uthaldstrening på stepkasse og styrketrening med kroppsvekt og vekteskivar. Med energisk musikk og engasjert instruktør får du ei kjekk og effektiv kondisjonsøkt.