Turid Oppedal

Turid Oppedal jobber som allmennfysioterapeut 5 dager i uken med driftstilskudd.

Hun var uteksaminert fra Mensendieckfysioterapiutdanningen i Oslo i 2002. Turid har etter dette tatt videreutdanning i ortopedisk medisin (OMI) og medisinsk treningsterapi.

Turid kan kontaktast på mobil: 90586903