Om Oskar

Jeg er en student i Sogndal som tar master i idrettsvitenskap. Jeg har studert i Sogndal siden 2017 og tidligere har jeg en bachelor i idrett, fysisk aktivitet og helse fra Høgskolen på Vestlandet.

Før utdanningen i Sogndal vokste jeg opp i Sheffield i England der jeg satset på fotball.

I tillegg som personlig trener jobber jeg som både fotball trener og fysisk trener for Sogndal Fotball.

Jeg har en bred idrettsbakgrunn og trening har alltid vært en stor del av hverdagen min.

Jeg interesserer meg for skadeforebygging og rehabilitering.


Fokuset mitt er å gi folk et positivt forhold til fysisk aktivitet og treningsglede.

Kontaktinfo:

Mail:  574055@stud.hvl.no
Tlf: 92151633

Ta kontakt med meg for spørsmål eller PT