Manuellterapaut Stig Vatsaas

Manuellterapauter er ekspertar på muskel- og skjellet. Dei kan sjukmelde, henvise til spesialist, røntgen/MR og fysioterapeut.

Kontakt

Stig Vatsaas (manuellterapaut og MSc idrettsfysioterapeut)
Campus Helse, Fosshaugane Campus, pb 164, 6851 Sogndal.

Stig kan kontaktes på e-post: stig.vatsaas@manuellterapi.net eller mobil: 41390913