Tilgang Sogndal Klatresenter

Medlemskapet for deg som kun vil ha tilgang til Sogndal Klatresenter sitt anlegg, både klatrevegger og buldrevegg. Med medlemskapet har du tilgang til garderober i Sognahallen.

Klatresenteret kunne bli helt eller delvis stengt pga. ruteskruing, vedligehold eller fotballkamper i Sognahallen som krever hele banen. Dette blir annonsert på Sogndal Klatresenter sin facebook side.  

Sogndal Klatresenter følger Idrettssenteret avd. campus sine bemanna opningstider.


Kompetansekrav

Klatring med tausikring krever brattkort/ledkort. Personer med brattkort/ledkort kan, etter å ha satt seg inn i riktig bruk av autobelay, benytte disse. Personer uten brattkort/ledkort kontakte Sogndal Klatresenter for opplæring i bruk av autobelay. Buldring krever ingen spesiell opplæring. En er selv ansvarlig for å inneha riktig kompetanse, og alle plikter å registrere seg i resepsjonen før klatring/buldring.

Alle medlemskap kjøpes på nett eller i resepsjonen hos Idrettssenteret avd. campus. Har du ikke treningskort, kommer dette i tillegg. Hentes og betales i resepsjonen.