Barn har stor glede av å lære seg å klatre

Klatring er en aktivitet som er helt naturlig for et barn å drive med.

Vårt mål er at alle skal finne utfordringer på sitt nivå. Kanskje må man øve litt, men det skal ligge til rette for mest mulig mestring og bevegelsesglede. I barnerommet vårt er det lagt til rette for at barn i stor grad kan styre sin egen aktivitet. Her er det sklie, slengtau, ulike hinder og flere forskjellige klatrevegger. «Hovedveggen» i barnerommet er rutene skrudd mest for de litt større barna fra ca. 6 år og eldre. Også 12-åringer skal finne utfordringer i denne veggen, og det vil være noen ganske vanskelige bulder. De to andre veggene er skrudd for at alle barn fra ca. 3 år og oppover skal få tilrettelagt klatring som skal både utfordre og gi mestring. Det kan også henges opp slengtau rundt i rommet, og lages en lengre hinderløype.
Alle under 13 år skal vere under oppsyn av en voksen!  

I Sognahallen er det 5-6 ruter som er skrudd spesielt for mindre barn, noen av de med autobelay. Det er også mange enkle ruter som kan passe godt for litt større barn. For å kunne klatre på egen hånd i klatreveggen må man vere fylt 13 år og tatt brattkort. Mer info om brattkort:  https://klatring.no/brattkort

Barneklatring