Dette gjelder for alle våre avdelinger, Idrettssenteret avd. campus, Spenst Sogndal avd. kulturhuset og for Sogndal klatresenter.

Vaktene har på seg gule vester! De skal passe på at alle holder god avstand til hverandre og vasker av utstyr etter bruk. Vi minner likevel på at vi er pålagt å legge til rette for avstand i våre lokaler, men at hvert enkelt medlem selv har ansvar om å opprettholde avstand til andre.

Smittevernvakt

Besøket varierer fra dag til dag. Vi oppfordrer dere til å trene på ulike tider av døgnet. Vi har flest besøkende mellom 15:30-20:00 på kveldstid, spesielt på mandager. Det hjelper mye om du kan trene utenom disse tidene!

Under er en grov oversikt over besøket på hverdager i løpet av åpningstiden, inndelt i grønn, gul og rød tid. Vi oppfordrer de som kan om å trene i grønn eller gul tid.

GRØNN: Før kl. 10:00 og fra kl. 21:30 - Godt med plass, enkelt å holde avstand og normalt ingen venting på utstyr.

GUL: Kl. 10:00 til 15:30 og fra kl. 20:00 til 21:30 - Tilfredsstillende med plass, overkommelig å holde avstand og lite venting på utstyr.

RØD: Kl. 15:30 til 20:00 - Tidvis mye besøk der det kan være utfordrende å holde avstand, noe venting på utstyr må påberegnes.

GLADMELDING! Fra tirsdag 26. januar vil vi igjen åpne opp for gruppetimer. Litt av bakgrunnen for dette er mye mennesker i treningsstudio og ved å åpne opp for gruppetimer vil vi tro at det reduserer noe av trykket i studio.
Timene vil bli lagt ut for booking fortløpende, og vil senest være klar på mandag. Følg med på gruppetimeplanen på nett eller i app for booking.

Tusen takk til alle som vasker utstyret etter bruk og holder avstand i lokalene og i fellesareal som garderober og i resepsjonsområdet.

Velkommen til trygg trenings hos oss!