Lågterskeltime i vatn der du skånsamt trenar uthald og styrke til musikk. God moglegheit for å styra intensiteten til ditt nivå. Timen passar godt for personar som er nybyrjarar, har muskel -og skjelettplager eller er under opptrening. Timen er i regi av frisklivssentralen.