Gjennom ulike treningsmetodar og fokus på teknikk, trenar du hovudsakleg 8-12 repetisjar og 3-5 seriar. Ein nyttar blant anna vektstong, manualar og kroppsvekt der målet er å bli sterkare og få ein betre kroppskontroll.