Fengangde musikk og mykje treningsglede gjer step til god uthaldstrening med enkle trinn og kombinasjonar. På denne timen jobber man etter blokk prinsippet.