Du blir utfordra på både styrke og uthald. Inneheld øvingar som kettlebells, romaskin og boxjums. Det er ein tung time, men instruktøren hjelper kvar enkelt å tilpassa øvingar, slik som det passar best for deg. Kom aleine eller med nokon. Alle vil uansett få partner til sitt team. Avd. kulturhuset