Her vil du i løpet av kort tid få booke deg på vårt klatrerom for barn. 

Søndag 15. mai
Merk av flere felter for den totale tiden du ønsker å booke

Rulleskimølle

Squash Bane 1

Squash Bane 2