Om Kolbjørn

Kolbjørn har vært daglig leder ved Idrettssenteret AS siden 2002. Kolbjørn har mer enn 25 års erfaring med drift av treningssenter lokalt og nasjonalt. Han har jobbet innen treningsbransjen i ulike roller fra PT, gruppetrening og som leder. I tillegg har han jobbet som fysisk trener for flere av Norges beste idrettsutøvere, noe som har gitt han en bred erfaring og kunnskap om hvilke fysiske krav og trening som må til for å nå sine trening- og prestasjonsmål. Kolbjørn har vært engasjert i en rekke prosjekt rettet mot folkehelse, trening og idrett.

Kolbjørn har god kunnskap til treningsbransjen nasjonalt gjennom deltaking i treningsbransjen sin organisasjon Virke Trening. Han har vært i styret til Virke Trening, representert Virke Trening i sentralstyret til Virke, og sitter nå i valgkomiteen til Virke Trening. Kolbjørn har sin akademiske idrettsutdanning fra Norges idrettshøgskole og sin helseutdanning fra en mastergrad i forebyggende helse ved Universitet i Oslo, institutt for forebyggande medisin.