Om Jarle

Jarle har vært avdelingsleder for klatring siden 2013. Jarle begynte å klatre i 1995 og har jobbet med klatring på en eller annen måte siden rundt år 2000. Han var ferdig utdannet Tindevegleder i 2008, og har også jobbet 7-8 år med industriklatring on-/offshore og kursvirksomhet innen fallsikring, arbeid i høyden og taubasert redning.

Utdanning/kurs:
  • Bachelor idrett
  • PPU fra HVL
  • PT-kurs
  • Klatreinstruktør og Trener 2 klatring siden 2003.

Mobil: 95948315