Klatrekurs

Klatrekurs


Frå sept. til påske arrangerer Idrettssenteret klatrekurs jevnleg, omlag annakvar veke, men set også opp kurs på forespørsel.


Ledkort

Desse kursa siktar mot å kunne gje deltakarane Ledkort (tidl. brattkort) etter endt kurs. Det føreset at ein har tileigna seg gode nok kunnskapar og ferdigheiter til å kunne drive med klatring inne på ein trygg og god måte. Desse innføringskursa vil bli gjennomført etter Norges Klatreforbund (NKF) sine anbefalingar for slike kurs, med godkjente instruktørar etter NKF sitt utdanningssystem.

Kursa vil bli arrangert så sant det er nok påmeldte deltakarar innan fristen. Påmelding til:

klatring@idrettssenteret.no

Det vil også bli satt opp innføringskurs i helger og på andre tidspunkt hvis det er interesse for det.

Dersom de er ei gruppe som ynskjer kurs er det berre å ta kontakt for å avtale tid. Spesielt dersom de er 4-6 personar (eventuelt 8-12 pers) skal det vere greit å finne andre tidspunkt.


Klatring på led er noko av det ein lærer på innføringskurs

Kommande kurs:

Ta kontakt med senteret.


Spenst Sogndal
Trolldalen 30
6856 Sogndal
Tlf. 46 82 18 25
E-post post@idrettssenteret.no

Levert av Spectra AS - Powered by Webon Personvern