Trivselsreglar


For at alle kundar skal trivast og få ein best mogeleg oppleving av senteret vårt, har me sett opp nokon reglar for korleis ein skal opptre i våre lokalitetar. Ver vennleg å gjere deg kjend med punkta under før du set i gong å trene.

Med so mange brukarar på senteret vårt er det viktig å ha fokus på hygieniske og miljøskapande forhold. Ein skal difor:

  • reingjere apparatet etter at ein har gjort seg ferdig med dette
  • nytte anstendige og ikkje-støytande treningstøy (Idrettssenteret påropar seg retten til å påpeike uskikka treningstøy)
  • nytte reint skotøy og ikkje gå berrføtt
  • nytte eige handkle ved behov
  • ikkje nytte uthaldsapparata lenger enn 30 min ved stor pågang
  • rydde opp utstyr som ein har nytta
  • ikkje ta opp apparat/utstyr i pausane men sleppe andre til

Spenst Sogndal
Trolldalen 30
6856 Sogndal
Tlf. 46 82 18 25
E-post post@idrettssenteret.no

Levert av Spectra AS - Powered by Webon Personvern