Sprek ute & Sprek inne

Sprek ute & Sprek inne


Idrettssenteret i Sogndal er et senter for «alle» med vekt på gode fasiliteter og instruktører med bred kompetanse i fysisk aktivitet og helse. Som eneste full service treningssenter i kommunen er det viktig å utvikle- og tilby et fullverdig produkt, som alle medlemmene kan ha glede av. Dette betyr at Idrettssenteret har et variert program, med alt fra egne seniortimer til harde styrkeøkter som «Campus Challenge». Trendene viser en økt etterspørsel etter funksjonell trening, hvor «Campus Challenge» var et steg i denne retningen. Nå ønsker vi å utvide – ut i naturen. Sogndal er en bygd der naturen står sterkt. Det er lett å bruke naturen til kos og rekreasjon, men hvorfor ikke også til trening? «Sprek ute og sprek inne» vil bidra til variert og allsidig trening.

I følge den kommunale planen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er vi inne på en av deres satsningsområder: «Sogndal kommune vil leggje til rette for eit allsidig, helsefremjande tilbod innanfor fysisk aktitivet, idrett og friluftsliv for alle innbyggjarane, der vi òg vil leggje til rette for nyskapande friluftsliv».

Idrettssenteret har snart 16 års erfaring i innendørstrening, vi har hele veien utviklet senteret mot bredden i medlemsmassen. Ved flere anledninger har Idrettssenteret flyttet gruppetimer ut under åpen himmel. Eksempler på dette er «Yoga på Togga», «Zumba på Nuken» og «Bungee på kaien».

«Sprek ute og sprek inne» er et prosjekt der Idrettssenteret skal utvikle nye aktiviteter til medlemmene. Ved å bruke Idrettssenteret sine fasiliteter ønsker vi at kunden kan legge grunnlaget inne, for å bli god ute. I prosjektperioden skal ønsker og behov kartlegges, aktiviteter skal testes ut og markedsføres. For at Idrettssenteret skal sitte igjen med gode og gjennomtenkte produkt, og med den kompetansen som er nødvendig er ønske om samarbeid vesentlig. Gjennom samarbeid med lokale aktører innen aktivitetsturisme, idrettssenterets egne ansatte, høyskolen og kommunen mener vi at aktivitetene vi skal tilby, vil holder et nivå vi kan være stolte av å presentere. Prosjektet skal bidra til å utvikle Idrettssenterets eksisterende tilbud, samt være en trygg base for salg av aktivitetsturisme i kommunen. Med ukentlige aktiviteter vil de lokale reiselivsaktørene kunne dra nytte av å kunne tilby aktiviteter til turisten i samarbeid med Idrettssenteret. Terskelen for å gjennomføre turer for turisten vil minke, da Idrettssenteret sine medlemmer vil dekke minimumskravet for gjennomføring av de forskjellige aktivitetene. 


Spenst Sogndal
Trolldalen 30
6856 Sogndal
Tlf. 46 82 18 25
E-post post@idrettssenteret.no

Levert av Spectra AS - Powered by Webon Personvern