Tilsette

Kolbjørn Rydvang

Navn: Kolbjørn Rydvang

Daglig Leiar

Kolbjørn har vore dagleg leiar ved Idrettssenteret AS sidan 2002, og vert frå juni 2017 dagleg leiar for Spenst Sogndal og Spenst Sogndal, Avdeling Kulturhuset. Kolbjørn har meir enn 25 års erfaring med drift av treningssenter lokalt og nasjonalt. Han har jobba innan treningsbransjen i ulike roller frå PT, gruppetrening og som leiar. I tillegg har han jobba som fysisk trener for fleire av Norges beste idrettsutøvare, noe som har gitt han ein bred erfaring og kunnskap kva fysiske krav og trening som må til for å nå sine trening- og prestasjonsmål. Kolbjørn har vore engasjert i ein rekke prosjekt retta mot folkehelse, trening på idrett.

Kolbjørn har god kunnskap til treningsbransjen nasjonalt gjennom deltaking i treningsbransjen sin organisasjon Virke Trening. Han har vore i styret til Virke Trening, representert Virke Trening i sentralstyret til Virke, og han sit no i valkomiteen til Virke Trening. Kolbjørn har sin akademiske idrettsutdanning frå Norges idrettshøgskole og sin helseutdanning frå ein mastergrad innan forebyggande helse ved Universitet i Oslo, institutt for forebyggande medisin.

Stilling: Dagleg leiar

E-post:  kar@idrettssenteret.no / kar@spenst.no

Telefon: 915 54 150

Jarle Kalland

Navn: Jarle Kalland

Avdelingsleier Klatring

Stilling: Avdelingsleiar klatring

E-post: klatring@idrettssenteret.no

Telefon: 959 48 315

Øyvind Brennset

Navn: Øyvind Brennset

Personlig Trenar

Utdanning:

Bachelorutdanning frå Høgskulen i Sogn og Fjordane (HSF) i Fysisk aktivitet og helse.

Kurs:
- Sertifisert Personleg Trenar gjennom HSF
- Diplomert massør
- Kurs i dry needling.
- Styrkeløfttrenar 1 og 2
- Slynge- og kettlebellinstruktør
- Fordjuping innan ernæring (prestasjon og folkehelse)
- R.O.P.E.S Bungee training instruktør
- R.O.P.E.S Circle instruktør
Erfaring: Øyvind har jobba som treningsveiledar sidan 2010, og personleg trenar siden 2013. Han har tidlegare konkurrert i styrkeløft og har erfaring som trenar innanfor sporten. Han jobbar som massør og personleg trenar for Sogndal fotball og har brei kunnskap innanfor styrketrening. Øyvind har mykje erfaring med kundar som har hatt ulike smerteplagar og ved hjelp av trening og behandling oppnådd gode resultat.

Stilling: PT og massør

E-post: oyvindpt@spenst.no¨

Tlf: 932 87 668

Maren Mølnås

Navn: Maren Mølnås

Avdelingsleiar helse

Maren har jobba som privatpraktiserande fysioterapeut ved Campus Helse sidan 2015, og vert frå juli 2017 leiar for avdeling Helse ved Spenst Sogndal.

Maren blei utdanna fysioterapeut ved Høgskolen i Sør-Trøndelag i 2014 og tok vidareutdanning som fysio-pilatesinstruktør i 2016.

Ho har vore i gruppetreningsbransjen sidan 2008 og har brei og variert erfaring med gruppetrening. Ho har erfaring med trening ved kreft, hjarte- og lungesjukdom frå St. Olavs Hospital og Haukeland sjukehus, fallførebyggande trening og rehabilitering i kommunehelsetjenesta, Fysio-pilatestrening i privat praksis og frisktrening ved ulike treningssenter. Ho brenn for at alle skal ha ein aktiv kvardag.

Stilling: Avdelingsleiar helse

E-post: mm@idrettssenteret.no

Telefon: 464 25 510

Marie Horn Lindaas

Navn: Marie Horn Lindaas

Avdelingsleiar resepsjon

Marie har Master i idrettsvitenskap med fokus på fysisk aktivitet i skolen (HiSF), og var i 2017 ferdig med sin Lektorutdanning i idrettsfag (HVL). Siden 2014 har Marie jobbet som personlig trener, veileder i treningsstudio, massør og gruppetreningsinstruktør, før hun i 2018 gikk over i stillingen som avdelingsleder for resepsjonen.

Kurs:

Sertifisert Personlig trener (HISF)
Sertifisert spinning instruktør (HISF)
Diplomert massør (AFPT)
Sertifisert R.O.P.E.S circle instruktør

Stilling: Avdelingsleiar resepsjon
E-post: ml@idrettssenteret.no / ml@spenst.no
Telefon: 905 02 873

Helene Pedersen

Navn: Helene Pedersen

Avdelingsleder gruppetrening og antidoping

Helene har jobbet med gruppetrening på Idrettssenteret sidan 2017. Ho er utdanna PT og kosthaldsrettleiar. Ho instruerar i eit bredt spekter av gruppetimar. Helene har eit ynskje om at Idrettssenteret til ein kvar tid har gode instruktørar som leverar kvalitetstimar. 

Stilling: avdelingsleder gruppetrening og antidoping

E-post: hp@idrettssenteret.no

Telefon: 993 73 004 

Kristine Hus

Navn: Kristine Hus

Avdelingsleiar treningsstudio og PT

Stilling: Avdelingsleiar trenignsstudio og PT

E-post: kh@idrettssenteret.no

Telefon: 991 67 784

Herman Nesse

Navn: Herman Nesse

Sportsleg leiar klatring

Stilling: Sportsleg leiar klatring

E-post: herman@idrettssenteret.no 

Telefon: 988 76 272

Spenst Sogndal
Trolldalen 30
6856 Sogndal
Tlf. 46 82 18 25
E-post post@idrettssenteret.no

Levert av Spectra AS - Powered by Webon Personvern