Spør en fysio


Har du spørsmål angåande kropp, helse og tilpassa trening? Har du akutte eller langvarige smerter og er usikker på kva du bør gjere vidare?

No har Spenst Idrettssenteret avd. Fosshaugane Campus oppretta eit nytt og unikt tilbod for deg som medlem. Du har no mulegheit til å snakke med fysioterapeut Maren Mølnås i studio- HEILT GRATIS! Dette er et lavterskel fysioterapitilbod, der du har muligheit til å få svar på spørsmål, råd og eventuelt tips om kven du kan kontakte ved behov for vidare oppfølging. Book time via vår app eller heimeside. 

 

Tysdager kl. 17.00-17.30 i veke 42-48.

Meir info om Maren finn du her.


Spenst Sogndal
Trolldalen 30
6856 Sogndal
Tlf. 57 62 90 00
Faks 57 62 90 01
E-post post@idrettssenteret.no

Levert av Spectra AS - Powered by Webon Personvern