Trykkbølgjebehandling


I Norge vert metoden kalla ″Trykkbølgjebehandling″. Internasjonalt vert den omtala med forkortinga ESWT. Behandlinga fungerer ved at ein genererer sjokkbølgjer inn i vevet. Avhengig av type liding, vil ein velje mekaniske bølgjer eller bølgjer som genererast ved bruk av piezo-teknikk. Verknaden kjem gjennom å stimulere ei rekkje av kroppen sine naturlege helingsmekanismer som både gjev umiddelbar, og langtidsverkande effekt.

Fysioterapeutane Anders Otto Grov Plassen og Yngve Myhre ved Campus Helse tilbyr trykkbølgjebehandling.


Spenst Sogndal
Trolldalen 30
6856 Sogndal
Tlf. 46 82 18 25
E-post post@idrettssenteret.no

Levert av Spectra AS - Powered by Webon Personvern