Fysioterapi


Fysioterapauter som har kontor på Campus:

Henri Henell

Henri Henell

Henri Henell har tatt fysioterapi utdanninga si i Finland 1996. I tillegg til fysioterapiutdanning er Henri CST*-instruktør, IKSA/IUKL kettlebell instruktør og barfot-entusiast.

Primært jobber Henri i Lærdal i sin praksis, som han har hatt siden 2001. Henri er å treffe i Sogndal faste dagar. Henri kan tilby i tillegg vanlig fysioterapi bla. trykkbølgebehanling, triggerpunktbehandling og kinesioteiping.

Timebestilling via mail: henrihenell@hotmail.com eller mobil: 922 86 156

Konsultasjonpris: (Medlemmer i idrettsenteret -10%)
Første: 500,-
påfølgende 400,-
Trykkbølge: 500,-
-tilleggsområde: 100,-
Kinesiotaping: 150,-
-ekstra applikasjon: 50,-

Avbestilling av timer må skje senest et døgn før avtalt tid, ellers beregnast fullt honorar.

* CST= Circular Strength Training

Turid Oppedal

Turid Oppedal

Turid Oppedal jobbar som allmennfysioterapeut 5 dager i veka med driftstilskot.

Ho vart uteksaminert frå Mensendieckfysioterapiutdanninga i Oslo i 2002.

Turid har etter det teke vidareutdanning i ortopedisk medisin (OMI) og medisinsk treningsterapi.

Turid kan kontaktast på telefon på 905 86 903.

Karen Røssland

Karen Røssland

Karen er en 27 år gammel fysioterapeut fra Bergen. Hun tok sin fysioterapiutdanning ved Høgskolen i Bergen og var ferdig i turnus i 2016. Hun har tatt master i fysioterapi med fordypning innen eldre personer ved OsloMET.

Karen har erfaring fra arbeid i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i Bergen og på Stord. Høsten 2020 startet hun på PT-utdannelsen ved HVL, avdeling Sogndal.

Karen er en av instruktørene for GNIST-gruppen, og ønsker å kombinere sin fysioterapikompetanse med PT-rollen og sin instruktørerfaring i praksisen ved Campus Helse, Spenst Sogndal i Kulturhuset og ved Idrettssenteret på Campus.

Karen har kompetanse innen nåle-, triggerpunkt- og øvelsesbehandling, og er opptatt av hvordan tilpasset fysisk aktivitet og trening kan bidra til å gjøre livet bedre for alle.

For timebestilling ved Campus Helse alle dager
kontakt Karen på e-post: karenrossland@hotmail.com eller telefon: 91126743

Spenst Sogndal
Trolldalen 30
6856 Sogndal
Tlf. 46 82 18 25
E-post post@idrettssenteret.no

Levert av Spectra AS - Powered by Webon Personvern