Testing


Ønskjer du å trena målretta og kvalitetssikre treninga di? Då gjer du lurt i å investera i ein test.

Regelmessig testing har ein naturleg plass i eit kvart seriøst treningsprogram. Viktige stikkord i høve testing er treningskontroll, motivasjon, samt justering av belastning og intensitet.

Idrettssenteret har eit nymoderne og topp utrusta fysiologilaboratorium der ein har moglegheit til å teste faktorar innan:

 • Uthald
 • Styrke og kraftutvikling
 • Hurtigheit og spenst
 • Kroppssamansetning

Idrettssenteret gjennomfører òg enklare indirekte testar som på ein enkel måte kan gi deg svar på forma di. I tillegg til testen har du som kunde krav på rettleiing og forklaring av testresultat i etterkant av test. Idrettssenteret har lang erfaring og høg kompetanse innan testing, og kan tilby testar som passar deg og dine behov.
Invester i ein test du òg, og få maksimalt utbyte av ditt treningsregime.

Førbuinga til testing bør vera mest mogleg lik frå gong til gong.

 • Trening: Du bør unngå hard trening dagen før test, du bør ikkje trene tidligare på testdagen.
 • Kvile: Du bør ha tilstrekkjeleg med kvile dagane før testen, samt unngå slitsame reiser.
 • Tidspunkt: Det er fordelaktig at testane føregår til omtrent same tidspunkt på døgnet.
 • Helse: Du må vera frisk under testinga. Avdi testen skal seia noko om kapasiteten din bør du ha vore frisk og i normal trening siste veka.
 • Kosthald: Du bør få i deg mat og drikke i rett mengde og i rett tid i forhold til testen.
 • Rusmidlar: Du må unngå tobakk, alkohol og andre rusmidlar dei siste 24 timane før test.
 • Bekledning: Du bør ha same type klede og sko ved testane.
 • Oppvarming: Eventuell oppvarming før test må være lik frå gang til gang. I nokre testar (laktatprofil) inngår oppvarminga som del av testprotokollen. Ved andre testar må du sjølv varme opp i 20-30 min.
 • Informasjon: Du bør vera klar over korleis testen føregår og ha fått informasjon om testen.
 • Helsekontroll bør verta utført i forkant av visse testar for visse testpersonar

I nokre tilfeller vil det vera aktuelt at du fyller ut eit spørjeskjema om førebuinga i høve mat, trening, overskot, sjukdom, skader, medisinbruk og motivasjon. Eldre personar og personar med risiko for komplikasjonar under testane, bør gjennomføre helsesjekk og fylle ut spørjeskjema i samråd med lege.


Testanvarleg

Christian Frøyd

 

Kontaktperson:

Epost: kh@idrettssenteret.no 

Mobil: 99167784


Prisar

   1 person      
 2-4 personar
 5+ personar
Laktatprofil 900 750 650
VO2maks 650 550 500
Laktatprofil + VO2maks 1300 1100 950
Hurtigheit 650 550 500
Spenst 650 550 500
Power 650 550 500
Muscle Lab kombinasjonstest  (2 testar)* 1100 950 850
Muscle Lab fullstest (3 testar)* 1500 1250 1100
Kroppsamansetning (feitt%, midje/hofte-ratio)  350 300 250
Treningsveiledning  650 650 650

Spenst Sogndal
Trolldalen 30
6856 Sogndal
Tlf. 46 82 18 25
E-post post@idrettssenteret.no

Levert av Spectra AS - Powered by Webon Personvern