GNIST

GNIST


Gnist – til ein aktiv kvardag
Idrettssenteret AS ynskjer å tilby «Trening for alle»! Gnist er et lågterskel-treningstilbod for deg som har behov for tilpassa trening og tett oppfølging grunna sjukdom, skade eller andre helseutfordringar.
Som gnist-medlem vil du ha:
• lett tilgjengeleg informasjon/kunnskap frå tilsette med høy fagleg kompetanse,
• sosial støtte av andre medlemmer og tilsette,
• moglegheit for å oppleve ekte rørsle-glede.

 

Kven får gnist-medlemskap?
For å få gnist-medlemskap må ein enten være:
- Medlem i ein organisasjon/foreining som vi har eit samarbeid med. Sjå eiga liste.
- Ha «grønn resept» hos Frisklivssentralen i Sogn. Gnist-medlemskap må kjøpast i slutten av FLS-perioden slik at ein ikkje får/har opphald mellom treningsperiodane.

Våre samarbeidspartnere:
- Brystkreftforeninga i Sogn
- Osteoporoseforeninga i Sogndal
- Frisklivssentralen i Sogn
Dersom ein ikkje er medlem eller har grøn resept, kan ein få tilgang til gnist-tilbode ved kjøp av Pluss-medlemskap.


Kva er inkludert i medlemskapet?
Gnist-tilbodet inkludera:
- Ekspressmedlemskap - fri tilgang ved Spenst Sogndal avd. Kulturhuset og ein PT-start i året.
- Eigen timeplan med eit variert gruppetreningstilbod. Sjå egen timeplan.
- Sosialt samvær – vi har en sofakrok for ein kaffikopp, niste og en god prat etter trening.


Kva kostar Gnist-medlemskapet?

449 kr per mnd.

Medlemskapet betalast via Avtalegiro. Ein løypande avtale med månadspris på kr. 449,-. Du har ingen bindingstid og kan seie opp avtalen med 1 mnd. oppseiingstid.
Admin.gebyr kr. 249,- og treningskort kr. 249,- kjem som eit tillegg ved innmelding som ein eingongssum. Medlemskapet kjøpast i resepsjonen hjå Idrettssenteret på Sogndal Campus.


Har du spørsmål eller ynskjer meir informasjon?
Ta kontakt i resepsjonen på Idrettssenteret ved Sogndal Campus eller send mail til avdelingsleiar for helse.


Kontaktperson: 

Helene Pedersen
Tlf.: 99373004
E-post: hp@idrettssenteret.no


Spenst Sogndal
Trolldalen 30
6856 Sogndal
Tlf. 46 82 18 25
E-post post@idrettssenteret.no

Levert av Spectra AS - Powered by Webon Personvern