Medlemsinformasjon

Medlemsinformasjon

Vi får spørsmål om vårt treningstilbud kan opprettholdes som normalt etter myndighetenes innskjerping i går. Til det er svaret JA.


Kjære medlem,
Vi får spørsmål om vårt treningstilbud kan opprettholdes som normalt etter myndighetenes innskjerping i går. Til det er svaret JA. Det er treningssentrene i Bergen og Oslo, der det er mye smitte som blir berørt. I Sogndal er det fortsatt lav smitte og uendret retningslinjer for smittevern. Vi kan holde åpent med de smitteverntiltak vi har innført og som vi er flinke til å overholde. Vårt fokus er som tidligere;
HOLD AVSTAND, vask hender og utstyr etter bruk. Vi oppfordrer deg som har mulighet å trene på tider ved lav besøk.


Vi vil påpeke at det er ekstremt lav smittespredning i treningsbransjen! Totalt på treningssentre i Norge har det vært 8 millioner besøkende siden gjenåpningen i juni (tall fra Virke trening), kun 1 smittetilfelle kan spores tilbake til senter (to personlige trenere smittet hverandre, men ingen andre/ikke noe videre smitteutbrudd). Ingen andre smittetilfeller som sentrene har blitt varslet om kan spores tilbake til senter, men til arbeidsplass, private sammenhenger, mm.


Treningsbransjen er viktig for folkehelsa, det er TRYGT å trene på treningssentre så lenge alle overholder de smittevernregler som er satt. Vi er en viktig næring med mange ansatte og arbeidsplasser, som legger ned en stor innsats for at vi alle skal kunne trene trygt, selv midt i en pågående pandemi.


Vi vil unngå en ny nedstenging. Vi har derfor strenge avstandsregler på 1 og 2 meter implementert allerede, sammen med strenge tiltak for renhold og antallsbegrensninger. Våre ansatte tar dette på største alvor, og vi har satt på ekstra bemanning for å ivareta smittevernhensynene på aller beste måte. Vi har via våre medlemssystemer også svært gode smittesporingsrutiner, da vi til enhver tid vet hvem som har vært hos oss. Fysisk aktivitet er viktig for å ta vare på og for å bedre den psykiske og fysiske helsen. Treningsbransjen er en viktig pådriver for god fysisk og psykisk helse!


Gi beskjed dersom du opplever at andre ikke holder avstand eller vasker utstyret etter bruk.


Vi ønsker alle TRYGG TRENING!<< Tilbake
Spenst Sogndal
Trolldalen 30
6856 Sogndal
Tlf. 46 82 18 25
E-post post@idrettssenteret.no

Levert av Spectra AS - Powered by Webon Personvern