Anbefalte treningstider

Anbefalte treningstider

Klikk her for å se anbefalte treningstider i våre lokaler.


Det er gledelig at besøket i treningsstudio på Campus og på Kulturhuset og i klatreanlegget vårt tar seg opp etter sommeren. Selv om det per i dag ikke er covid-19 smitte lokalt, må vi ta hensyn til smittevern med godt renhold og anbefalt avstand.

På gruppetrening er antall deltakere begrenset for å tilfredsstille krav til sosial avstand. For at vi skal klare å holde sosial avstand i treningsstudio på Campus og på Kulturhuset og i klatreanlegget, er det viktig at vi klarer å fordele besøket utover åpningstidene.

Besøket varierer fra dag til dag. Mandag er dagen med desidert flest besøkende. Under er en grov oversikt over besøket på hverdager i løpet av åpningstiden, inndelt i grønn, gul og rød tid som er gjeldende for Idrettssenteret på Campus og Sogndal Klatresenter i Sognahallen og Spenst Sogndal på Kulturhuset.

 

GRØNN:
Før kl. 10:00 - Godt med plass, enkelt å holde avstand og normalt ingen venting på utstyr.

GUL:
Kl. 10:00 til 15:30 - Tilfredsstillende med plass, overkommelig å holde avstand og lite venting på utstyr.

RØD:
Kl. 15:30 til 20:30 - Tidvis mye besøk der det kan være utfordrende å holde avstand, noe venting på utstyr må påberegnes.

GUL:
Kl. 20:30 til 21:30 - Tilfredsstillende med plass, overkommelig å holde avstand og lite venting på utstyr.

GRØNN:
Fra kl. 21:30 - Godt med plass, enkelt å holde avstand og normalt ingen venting på utstyr.

 

Vi oppfordrer de som kan om å trene i grønn eller gul tid. Målet er TRYGG trening for alle medlemmer. Tusen takk til alle som vasker utstyret etter bruk og holder avstand i lokalene.


Vi ønsker alle god og trygg trening! 😊<< Tilbake
Spenst Sogndal
Trolldalen 30
6856 Sogndal
Tlf. 46 82 18 25
E-post post@idrettssenteret.no

Levert av Spectra AS - Powered by Webon Personvern