Våre medlemskap

Klatremedlemskap

Medlemskap: Klatremedlemskap

Klatremedlemskap

Tilgang
Med klatremedlemsskapet får du full tilgang til Sogndal Klatresenter sitt anlegg. Det vil sei både dagens klatreveggar, buldrevegg, og det nye buldresenteret når det er bygd ferdig (planlagt ferdig medio vinter 2018/-19). Med dette medlemsskapet har ein tilgang til garderober i Sognahallen.
Sogndal Klatresenter følgjer pr. i dag Idrettssenteret sine bemanna opningstider.
Klatresenteret vil heilt eller delvis kunne bli stengt pga ruteskruing, vedlikehald eller fotballkampar som krev heile bana. Dette vert annonsert på Sogndal Klatresenter si facebook side.

Kompetansekrav
Klatring med tausikring krev brattkort/ledkort. Personar med brattkort/ledkort kan, etter å ha satt seg inn i riktig bruk av autobelay, nytte desse. Personar utan brattkort/ledkort må kontakte Sogndal Klatresenter for opplæring i bruk av autobelay. Buldring krev ingen spesiell opplæring.
Ein er sjølv ansvarleg for å inneha riktig kompetanse, og alle plikter å registrere seg i resepsjonen før klatring/buldring.

 

NB! Alle medlemskap må kjøpast på vår heimeside eller på Idrettssenteret avd. Fosshaugane Campus! Dersom du ikkje har treningskort, kjem dette i tillegg. Hentast og betalast i resepsjonen på Idrettssenteret.

Klatring HVL Student . . . . 279,- pr. mnd. VELG

Klatring ordinær . . . . 429,- pr. mnd. VELG

Klatring Elev/Senior . . . . 329,- pr. mnd. VELG

Spenst Sogndal
Trolldalen 30
6856 Sogndal
Tlf. 46 82 18 25
E-post post@idrettssenteret.no

Levert av Spectra AS - Powered by Webon Personvern