Våre medlemskap

Klatremedlemskap

Medlemskap: Klatremedlemskap

Klatremedlemskap

Tilgang
Med klatremedlemsskapet får du full tilgang til Sogndal Klatresenter sitt anlegg. Det vil sei både klatreveggar og buldrevegg i Sognahallen, og det nye buldresenteret. Med dette medlemsskapet har ein tilgang til garderober i Sognahallen.
Sogndal Klatresenter sitt anlegg i Sognahallen følgjer Idrettssenteret sine bemanna opningstider. Buldresenteret holder åpent med nøkkelkort fra 05:00-24:00 kvar dag.
Klatresenteret vil heilt eller delvis kunne bli stengt pga ruteskruing, vedlikehald eller fotballkampar som krev heile bana. Dette vert annonsert på Sogndal Klatresenter si facebook side.

Kompetansekrav
Klatring med tausikring krev brattkort/ledkort. Personar med brattkort/ledkort kan, etter å ha satt seg inn i riktig bruk av autobelay, nytte desse. Personar utan brattkort/ledkort må kontakte Sogndal Klatresenter for opplæring i bruk av autobelay. Buldring krev ingen spesiell opplæring.
Ein er sjølv ansvarleg for å inneha riktig kompetanse, og alle plikter å registrere seg i resepsjonen før klatring/buldring.

 

NB! Alle medlemskap må kjøpast på vår heimeside eller hos Idrettssenteret avd. Campus! Dersom du ikkje har treningskort, kjem dette i tillegg. Hentast og betalast i resepsjonen på Idrettssenteret.

Klatring HVL Student . . . . 329,- pr. mnd. VELG

Klatring ordinær . . . . 539,- pr. mnd. VELG

Klatring Senior/Ufør . . . . 439,- pr. mnd. VELG

Spenst Sogndal
Trolldalen 30
6856 Sogndal
Tlf. 46 82 18 25
E-post post@idrettssenteret.no

Levert av Spectra AS - Powered by Webon Personvern