Gnist til ein aktiv kvardag

Gnist til ein aktiv kvardag

Nytt medlemskap for deg som ynskjer å komme i gong med trening, eller som ynskjer litt ekstra støtte og oppfølgjing grunna sjukdom eller skade. 


Gnist-medlemskap inkluderer

- Gnist start: 50 min treningsrettleiing med fysioterapeut eller helse- og treningsreådgjevar i individuelt tilpassa treningsprogram.
- Trening i studio: eigentrening når du ynskjer på Spenst Sogndal avd. Kulturhuset.
- Gruppetimar: to timar i veka på avd. Kulturhuset og ein time ved avd. Campus ned fokus på det du ynskjer å oppnå.
- Sosialt samvær: sofakrok for ein kaffikopp, niste og ein god prat etter trening.

 

Avdeling helse

Gnist-treninga leiast av avdeling helse, som består av fysioterapeut og helse- og treningsrådgjevere. Vi har eit tett samarbeid med Pusterommet på Haukeland Sjukehus og Brystkreftforeninga i Sogn i forhold til trening under og etter kreftbehandling, samt Osteoporoseforeninga i Sogndal, helsearbeidarar og fagfolk med spesiell interesse for trening ved beinskjørheit. Vi har også eit samarbeid med Frisklivssentralen Sogn, leger ved Sogndal Legekontor, fysioterapeutar i Sogndal Kommune og ved Campus Helse.

Målet med treningstilbodet er å gje deltakarane ein gnist til ein aktiv kvardag ved at vi tilretteleggjar for:
- Rørsleglede
- Sosialt samvær
- Lett tilgjengeleg informasjon frå tilsette med høg fagleg kompetanse<< Tilbake
Spenst Sogndal
Trolldalen 30
6856 Sogndal
Tlf. 46 82 18 25
E-post post@idrettssenteret.no

Levert av Spectra AS - Powered by Webon Personvern